Fundacja

Fundacja OKO VADIMA została założona 29.05.2018 roku przez Prezesa firmy Vadim Eyewear – Pawła Leperta. Misją fundacji jest pomoc dzieciom z domów dziecka w przygotowaniu oprawek korekcyjnych i przeciwsłonecznych.

Jednym z głównych celów działalności fundacji jest niesienie pomocy osobom z wadami wzroku w szczególności dzieciom i młodzieży. W tym celu fundacja umożliwia rehabilitację dzieci z wadami wzroku oraz zabezpiecza niezbędny sprzętu rehabilitacyjny.

Zadania realizowane przez fundację dotyczą również wsparcia materialnego w zakresie poprawy warunków życia dzieci z wadami wzroku poprzez organizację lub uczestnictwo w akcjach charytatywnych i dobroczynnych, działalność integracyjną i oświatową, a także programy stypendialne.

Ponadto fundacja wspiera programy i inicjatywy z zakresu medycyny i optyki mające służyć poprawie warunków życia dzieci z wadami wzroku.

W dniu 9 maja 2019 roku podczas uroczystego bankietu z okazji Jubileuszu 10 – lecia firmy Vadim Eyewear na rzecz fundacji wylicytowano platynową oprawkę ufundowaną przez firmę Etnia Barcelona oraz zestaw jubileuszowy wydany na 90-lecie powstania Myszki Miki przygotowany przez firmę Opal.

Dane fundacji

KRS: 0000740561
NIP: 8513227836
REGON: 380814573
Data rejestracji: 23 lipca 2018 r.
Adres siedziby: Al. Wyzwolenia 31 / 19, 70-531 Szczecin, Polska